Preskočiť na obsah

Dvojdnie – Kamaráti kamarátom

Dvojdnie – Kamaráti kamarátomDetský divadelný súbor Kamarát v Martine je na svete nepretržite päť desaťročí. V aktuálnej ochotníckej sezóne si svoje vytrvalé polstoročné pôsobenie a aktívnu účasť v kultúrnom živote mesta Martin i v amatérskom divadle na Slovensku pripomenuli súčasní členovia divadelne a slávnostne. Ani tentoraz to nešlo bez vedúcej súboru Emílie Hajdúchovej, ktorá viedla súbor štyridsaťpäť rokov. Opäť stála na javisku spoločne s generáciami „svojich“ detí. Neobvyklé výročie dievčat a chlapcov v histórii detského divadla starostlivo pripravila Eva Benčíková. Pod jej všadeprítomnou rukou sa slávnosť odohrala pod názvom Dvojdnie – Kamaráti kamarátom.
...
Detskému divadelnému súboru Kamarát k vzácnemu jubileu pribudli vzácne uznania od mesta i kraja. Ocenenie Litteras Memoriales za dlhoročné pôsobenie a aktívnu tvorivú činnosť priniesol – spolu s báječnou veselou divadelnou tortou pre chlapcov a dievčatá – predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Cenou mesta Martin potešil mládež divadelného súboru viceprimátor Imrich Žigo. Dnešní členovia súboru majú pri nacvičovaní divadla dvojnásobnú opateru – z Turčianskeho kultúrneho strediska a Miestneho odboru Živeny v Martine. Do nových dramatických pokusov sa patrí zaželať deťom i dospelým veľa tvorivého elánu. A pri premiérach „Zlomte väz, nie však väzy!“

Vlasta Kunovská

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)