Preskočiť na obsah

Scénická žatva – ako ďalej

Sugestívna otázka, ktorá by si žiadala rázne a jednoduché odpovede a následné riešenia, ale také nie vždy máme poruke a problémy musíme riešiť postupne.
Tak sme to robili aj po veľkých spoločenských zmenách v roku 1989, keď a zmenilo politické aj štátoprávne usporiadanie spoločnosti a územnosprávne rozdelenie. To malo za následok množstvo zásadných zmien: z troch krajov vzniklo osem; niektoré inštitúcie, ktoré riadili a zodpovedali za amatérske divadlo, zanikli a iné vznikli; zmenilo sa alebo čiastočne zaniklo tzv. zriaďovanie súborov.
...
Skúsim spísať zopár svojich návrhov a argumentov, ktoré by mohli naznačiť nejaké riešenie. Ale predtým by som otázku k Scénickej žatve rozšíril na: Amatérske divadlo na Slovensku, ako ďalej?

1. Systém postupových prehliadok

V dnešnej situácii, keď máme 8 vyšších územných celkov a 79 okresov (+ Bratislava a Košice), nie je fyzicky, finančne ani organizačne možný návrat k tzv. kategorizácii (tri kategórie A, B, C). Ako by sa do cca 6 týždňov (víkendov), keď sa dejú krajské prehliadky, vošlo 8 krajských súťaží v troch
kategóriách? To by bolo spolu 24 krajských súťaží! A to nerátam prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, súťaž dospelých hrajúcich deťom a iné. Akým spôsobom by sa organizoval výber do celoslovenských kôl? Tzv. výberová porota (alebo aspoň jeden človek) by mal obísť prehliadky, aby vybral postupujúcich. Ako zabezpečiť, aby sa tam dostali najkvalitnejšie inscenácie? V jednom kraji môžu byť tri vynikajúce predstavenia a v inom kraji ani jedno... A bude mať celoslovenská prehliadka 24 účastníkov a trvať týždeň? ...

2. Poroty – ich postavenie, hodnotenie, výber

To je aj pre mňa ako človeka z praxe veľmi citlivá otázka – aj keď by nemusela a ani nemala byť... Zažil som možno stovky rôznych porôt, hodnotení a aj ja som zistil, čo je to úspech aj odmietnutie. Možno by som spočítal na prstoch jednej ruky, keď som si po hodnotení nášho predstavenia povedal, že pred
takým porotcom či hodnotením klobúk dolu! ...

3. Prémia/Cena za tvorivý čin roka

Získal som ju s predstaveniami v Partizánskom a Prievidzi spolu trikrát a veľmi si to vážim. No aj napriek tomu, že aj tento rok máme svoje želiezko v ohni, som rád, že sa prémia neudeľuje. Prečo? Preto, lebo konečne prestanú zákulisné reči, závisť, neprajnosť a vráti sa do hľadiska pohoda, do stanu kamarátstvo a stratí sa podozrievanie poroty, že nadržiava tomu alebo onomu divadlu. Toto ocenenie prináša medzi divadelníkov na festivale zbytočnú nervozitu, kalkulácie, nespokojnosť. ...

...

6. Návrhy na riešenie situácie
1. V kategóriách divadla mladých a divadla dospelých zriadiť na celoslovenskej úrovni dve prehliadky – a) vyspelé a pokročilé divadlá, b) začínajúce a tradičné divadlá. Z týchto prehliadok by automaticky postupovali na Žatvu 2 – 3 najlepšie inscenácie.
2. Do porôt, resp. lektorských zborov nominovať aj skúsených a schopných tvorcov z prostredia amatérskeho divadla.
3. V diskusii o predstaveniach sa zamerať na pomenovanie vlastných ambícií a umeleckých cieľov súboru, na mieru ich naplnenia v hotovej inscenácii a ich prínos pre ďalší rozvoj amatérskeho divadelného hnutia.
...

Jozef Krasula
Foto: René Miko

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)


Pohľad na účastníkov panelovej diskusie