Preskočiť na obsah

Z hispánskej ponuky

Hoci je svetová literatúra na našich súťažiach primerane zastúpená, nedá sa hovoriť o primeranosti každého jazyka. Určite vedie po anglicky písaná literatúra, ale zastúpené sú aj iné národné, najmä európske jazyky.
Po španielsky písaná literatúra má značne rozsiahly okruh autorov, lebo aj táto literatúra vzniká nielen v Európe, ale aj na rozsiahlych územiach mimo nej. Žiaľ, okruh prekladateľov na Slovensku je síce kvalitný a aktívny, ale predsa len nie dostatočne rozsiahly. Preto vďaka za každý nový preklad zaujímavých diel či už z klasiky, alebo súčasnej tvorby.
Octavio PazNa Hviezdoslavových Kubínoch si hispánska literatúra nachádzala svoje miesto takmer od začiatku (P. Neruda, F. G. Lorca, neskôr G. G. Márquez, V. Huidobro, z novších autorov I. Allendeová, D. Alonso, Q. Monzó a i.) a takmer každý rok sa objaví hispánsky autor aj na vrcholnej súťaži (tento rok Vicente Huidobro v prednese Alfréda Tótha z Košíc).
Pred nedávnom (2017) vyšiel výber z poézie mexického básnika Octavia Paza Každodenný oheň v preklade Jána Zambora vo vydavateľstve Skalná ruža. Octavio Paz sa už predstavil v slovenskom preklade Jána Stacha v roku 1972 – Kde sa končí láska – v edícii Kruh milovníkov poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a hneď po vyjdení zaznela Hymna medzi zrúcaninami v prednese Jany Porembovej z Prešova ako víťazný prednes na 19. ročníku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1973.
...

POVEROVACÍ LIST
...
Coda
Milovať je azda naučiť sa
ísť týmto svetom.
Naučiť sa byť pokojný
ako lipa a dub z báje.
Naučiť sa pozerať.
Tvoj pohľad je rozsievač.
Zasadil strom.
Hovorím,
lebo ty kolíšeš lístím.

Pozn. Miranda a Ferdinand – postavy milencov v hre W. Shakespeara Búrka.

Pripravila jč

(celý článok si prečítate v Javisku 2/2017)