Preskočiť na obsah

Stretnutia po rokoch

Viaceré súbory či zoskupenia po skončení divadelného pôsobenia či podujatia udržiavajú kontakty medzi sebou, ba pestujú isté formy stretávania. Pravidelne sa stretávajú napríklad členovia súboru Úsmev, ktorý pôsobil pri Ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave pod vedením Evy Brogyányovej. Aj iný bratislavský Úsmev, ktorý pôsobil pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava 4 pod vedením manželov Aleny a Mariána Michalidesovcov, sa stretáva sporadicky pri jubilejných výročiach súboru aj pri smútočných rozlúčkach (naposledy s Ivanom Hanzlíkom).
Sú však aj jednorazové stretnutia, vzácne a prekvapujúce po dlhom časovom odstupe. K takým patrila spoločná večera v bratislavskej Prašnej bašte, na ktorej sa zišli účastníci 1. európskeho stretnutia mladých divadelníkov, ktoré v dňoch 22. 7. – 5. 8. 1987 organizovala Medzinárodná asociácia amatérskeho divadla, najmä jej britské stredisko a jeho prezident Hugh Lovegrove v Stratforde. Vtedy sa stretlo devätnásť desaťčlenných národných skupín mladých ľudí vo veku 16 – 25 rokov zo sedemnástich krajín a tá slovenská akoby už vtedy predznačovala samostatnosť Slovenska. Veľmi zodpovedne ju zostavovala a formovala vedúca divadelného oddelenia Osvetového ústavu Alena Štefková, ktorá iniciovala a z veľkej časti organizovala aj stretnutie po tridsiatich rokoch.
...
Večer oživovania spomienok, ktoré sa postupne vynárali a spoločne sme ich kontúrovali a retušovali aj vďaka zápisníku Alenky Vraňákovej, prešiel, ako to býva, do rozprávaní o životných osudoch každého prítomného. Ťažko povedať, čo bolo zaujímavejšie: či návrat do spoločnej minulosti, alebo vzájomné objavovanie nových ľudí po rokoch. K tomu prvému sa môžu čiastočne dostať aj čitatelia cez článok Juraja Hegera v Javisku 1/1988 – Shakespeare nás spojil, to druhé zostane uzavretým zážitkom skupiny ľudí, ktorí mali šťastie niečo významné spoločne prežiť a po čase sa zísť. Stratfordské stretnutie a divadlo, nielenže ste nás poznačili, ale aj opätovne, hoci nakrátko, spojili. Oboje bolo pre nás úžasný zážitok!


Foto Vladimír Dubeň

(celý článok si prečítate v Javisku 2/2017)