Preskočiť na obsah

Sila predlohy v detskej tvorbe

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravuje krajskú postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Trenčianskeho kraja už niekoľko rokov, uchovávajúc jej titul Rozprávkové javisko. Tento sviatok detského divadla sa konal 7. apríla 2017 v priestoroch divadla Domu kultúry v Púchove.
Všetkých osem inscenácií (z toho dve miniatúrne) vzniklo na báze autorských scenárov tvorcov – umeleckých a pedagogických vedúcich.
...
Autori, spoluautori, upravovatelia diel splnili zodpovednú úlohu pri výbere tém i príbehov, nepodcenili ani neprecenili interpretačnú zrelosť účastníkov hry, dbali na ďalšie komponenty divadla: hudbu, spev, pohyb, svetlá, scénu, kostýmy. Transkripcia scenára do javiskového tvaru niesla punc osobitosti každého zo siedmich režisérov/ok. Jedinečnú atmosféru celého podujatia vytvorila vzájomná prajnosť, úcta, nadšenie, obdiv i priateľstvo účastníkov na všetkých postoch – interpretov, inscenátorov, organizátorov i porotcov. Tento fakt uvádzam ako hodnotu pri reflektovaní podtextu „súťaž“.

Elena Bakošová

(celý článok si prečítate v Javisku 2/2017)