Preskočiť na obsah

Pootvorené dvere do trinástej izby

Tohto roku sa na Zlatej priadke zúčastnilo šestnásť súťažiacich detských kolektívov takmer zo všetkých krajov a jeden hosťujúci súbor detí zo ZŠ Janka Čmelíka v Starej Pazove v Srbsku s inscenáciou Deti z Pavlovskej ulice.
Taxonomický výpočet je odpoveďou na naliehavosť, s akou sa deti zo súborov usilovali nájsť zo sveta reality takú tému, ktorá ich vedie cez príbeh až k dôvernému príhovoru najmä svojich rovesníkov. Objavili sa aj príbehy tragikomické, na rozhraní balady, bájky či legendy. Niektoré súbory prevzali inšpiráciu z filmových podôb literárnych textov a ich výpoveď často prekračovala hranice tabuizovaných tém, dlho ukrývaných pred detským interpretom či divákom. Takou bola téma vedomia smrteľnosti, umierania i faktickej smrti s istou
dávkou posunu do paralelných svetov, o ktorých však ľudská skúsenosť nemá vedecký dôkaz, ale literatúra či divadlo áno. Takú imagináciu či fantastiku transportuje poetická, estetická a umelecká skúsenosť. Diskusia o vhodnosti či zamietnutí hrať s deťmi príbehy o smrti alebo „optimistických“ záveroch inscenácie je nepodstatná. Deti reflektujú svet brutality, násilia, teroru, šikanovania, manipulácie či straty sebavedomia a sebaúcty svojím pohľadom. Ak hrajú o témach zatvorených v trinástej izbe, tak aspoň trocha pootvorili dvere, aby sme videli, ako ony takýto svet vidia a čo ich trápi. Nie, divadlo hrané deťmi nevytvára patetické obrazy o svete, ale na pozadí kvalitnej literárnej predlohy alebo dokonalej kolektívnej konzultácie si tohto roku vybrali témy zložité, ťažiace ľudstvo na každom kroku. Ba idú aj ďalej a upozorňujú na ohrozenie života na zemi aj ľudského druhu. Prečo deti tieto témy priťahujú? Nie pre opis tragickosti, ale preto, že vyrastajú z detskej hry, hrania, ktoré môže prerásť do vzniku totalitných útvarov manipulujúcich veľkou skupinou ľudí. Na druhej strane ich priťahuje humorné stvárnenie príbehov, v ktorých aj závažná tematika stráca ostrie brutálnej sily a ostáva stáť ako nad nožom medzi ?kciou a možnou skutočnosťou. K inej skupine patrili príbehy s rozprávkovým sujetom, ale aj v nich sa láskavý humor menil na varovanie cez tragikomický úsmev.
...
Detská divadelná Zlatá priadka Šaľa 2017 odkryla pohľady do tabuizovaných dverí, ktoré divadlo hrané deťmi neotváralo, no situácia v spoločnosti a svetová globalizačná klíma vo svete ich prinútila tieto dvere pootvoriť. Vysoká umelecká a estetická úroveň predstavení naznačila, že divadlo hrané deťmi má stále svoje témy a vie ich pohľadom detí preniesť aj na divadelné javisko, ktoré predpokladá prítomnosť skutočného publika.

K. I. Ráš
Foto archív organizátorov

(celý článok si prečítate v Javisku 2/2017)

Dramaterra, Trebišov – Charlie a továreň na čokoládu