Preskočiť na obsah

Odišla divadelníčka

Anna Kubánová patrila medzi tých, ktorí obohatili históriu divadelného ochotníckeho diania v Novom Meste nad Váhom. Jej divadelná činnosť bola spojená s prácou učiteľky na I. osemročnej strednej škole (dnes Bilingválne slovensko-španielske gymnázium). Do divadelného neba odišla koncom júla 2017 vo veku 85 rokov. Jej srdce bilo nielen pre rodinu, učiteľskú prácu, ale aj pre ochotnícke divadlo.
V školskom roku 1957/1958 v jej réžii zahral divadelný krúžok rozprávku D. C. Faltisa Snehulienka a sedem trpaslíkov. S touto hrou sa prebojoval na celoštátnu súťaž detských divadelných súborov – II. Šrámkov Písek 1958. Zo súťaže si priniesol tretie miesto. V školskom roku 1966/1967 nadviazala I. ZDŠ družbu so základnou školou v Krakove, kde s veľkým úspechom zahrali spomínanú rozprávku Františka Hrubína. V sezóne 1969/1970 divadelný súbor nacvičil divadelnú hru Zlatá niť od Viery Plumlovskej. S touto spevohrou postúpili až na celoslovenskú prehliadku III. detská divadelná Revúca. Anna Kubánová si priniesla diplom za réžiu.
Do divadelnej sezóny 1971/1972 nastúpila Anna Kubánová s novomestskými ochotníkmi. Spoločne naštudovali drámu Hansa Pfeiffera Lampiónová slávnosť. S touto hrou o láske a nenávisti, pomste a odpustení, o vojne a mieri reprezentovali Západoslovenský kraj na XII. Belopotockého Mikuláši – celoslovenskej prehliadke pokročilých divadelných ochotníckych súborov 25. mája 1972. Obsadili druhé miesto a dostali cenu za dramaturgický výber s mierovou tematikou a cenu za réžiu. Nasledujúca divadelná sezóna bola poslednou Anny Kubánovej. Ochotníckemu divadlu však zostala verná ako diváčka pri prezentácii práce svojich nasledovníkov.
Dostala rad ocenení, medzi inými aj poctu generálneho riaditeľa NOC za dlhoročnú aktívnu divadelnú činnosť a výrazný podiel na rozvoji a šírení umeleckých aktivít na Slovensku (2010).
Česť jej pamiatke!

Mária Kubovicová