Preskočiť na obsah

Nielen bábky spomínajú

Miroslav ČobrdaLiterárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici má vo svojom zbierkovom fonde bábky, ktoré kedysi navrhoval a vyrobil pre ochotnícke bábkarské súbory talentovaný ochotnícky scénograf, režisér a bábkarský technológ Miroslav Čobrda. Výstavou, ktorá trvá od 30. mája do 15. septembra 2017, si pripomíname jeho nedožité 90. narodeniny i ochotu, pracovitosť, technologickú zručnosť a výtvarnú nápaditosť, o ktorej kolujú legendy. „Vymyslel aj nevymysliteľné a jeho technologické postupy boli hodné patentovania.“ Tak hovoria o ňom režiséri a profesionálni výtvarníci, ktorí mali možnosť s ním spolupracovať.
Keby sme sa opýtali bábok, vykúkajúcich z múzejných vitrín, tie by nám „prezradili“, že sa narodil 28. 6. 1927 v Háji (okr. Turčianske Teplice) v rodine stolára. Jeho otec účinkoval v ochotníckom divadelnom súbore Matice slovenskej v Martine, ktorý sa v predvojnových rokoch v rámci divadelných pretekov umiestňoval na popredných miestach. Matka vedela naspamäť básne a rozprávky Ľudmily Podjavorinskej, Márie Rázusovej-Martákovej a Pavla Dobšinského. Prvé divadelné predstavenia hrával Miroslav už ako deväťročný pre svojich mladších súrodencov. Pokúšal sa zhotoviť aj marionetové bábkové divadlo v Mošovciach s Jankom Borcovanom. Po skončení školy pracoval v obchode so železom. V roku 1948 začal pracovať v Ústredí slovenských ochotníckych divadiel v Martine ako vedúci bábkarskej výroby. V roku 1949 nastúpil na základnú vojenskú službu, kde založil päťčlenný bábkarský súbor a s marionetami hrávali pre školy. V druhom roku vojenskej služby založil maňuškový súbor v Novom Meste nad Váhom. Zo základnej vojenskej služby sa vrátil do Divadelných dielní, ktoré už patrili Matici slovenskej v Martine (1949 – 1957). Snažil sa presadiť myšlienku individuálneho tvorivého prístupu ku každej hre a ku každému súboru. Od roku 1957 pracoval temer dvadsať rokov v Bábkovom divadle v Žiline, podieľal sa na tvorbe inscenácií, neskôr ako technológ a vedúci dielní. Od roku 1975 bol modelár a javiskový majster v Divadle SNP v Martine až do odchodu do dôchodku v roku 1987. Pre jeho profesijný rozvoj malo veľký význam absolvovanie kurzu v Scénogra? ckom ústave v Prahe (1969 – 1970), ako aj prijatie za člena Slovenskej sekcie UNIMA v Bratislave. Zúčastnil sa na Národnom festivale bábkových divadiel v Opole (Poľsko, 19. – 25. 11. 1973).
...
Za viac ako tridsaťročnú spoluprácu s BS Strojárik, BS Strednej zdravotníckej školy v Martine, ďalšími bábkarskými súbormi v okrese Martin, ale i v Topoľčanoch, Liptovskom Hrádku, Medvedzí, Žiline, Ružomberku a inde udelil Ústredný výbor Zväzu divadelných ochotníkov na Slovensku v roku 1983 Čestné uznanie so zápisom do Pamätnej knihy ZDOS technológovi a javiskovému majstrovi Miroslavovi Čobrdovi, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o významné úspechy a ocenenia bábkarských súborov. Prispel tiež k vzdelávaniu ochotníckych bábkarských súborov ako školiteľ a lektor.

Mária Lásková
Foto Filip Lašut

(celý článok si prečítate v Javisku 2/2017)