Preskočiť na obsah

Neviete, čo hrať?

Divadelný ústav vydal počas prvého polroka 2017 mnoho zaujímavých publikácií. Pozrite si výber toho „naj“, čo by mohlo byť inšpiratívne aj pre vás a vaše kolektívy.

Lucius Annaeus Seneca: Hry
Tragédie známeho stoického filozofa Senecu vychádzajú prvýkrát v slovenčine v edícii Svetová dráma – antológie. Výber tvoria hry Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky v preklade Martiny Borodovčákovej a prebásnení Ľubomíra Feldeka. Texty divadelných hier dopĺňajú odborné štúdie spoluautorov, ale i kalendárium Senecovho života a diela, literatúra o ňom, poznámkový aparát vrátane menného a zemepisného registra.

Jon Fosse: Hry
Aj prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nórskeho dramatika v slovenskom jazyku vyšiel v rovnakej edícii. Zbierka obsahuje divadelné hry Niekto príde (Nokon kjem til a komme), Dieťa (Barnet), Noc spieva svoje piesne (Natta syng sine songar), Variácie na smrť (Dodsvariasjonar), Sloboda (Fridom), Žiť v utajení (Leve hemmeleg), More (Hav) v preklade Anny Fosse, ktorá je zároveň autorkou odbornej štúdie Aby scénou mohol prejsť anjel a rozhovoru s dramatikom Dramatikom som sa stal náhodou. Jon Fosse je najhranejším nórskym dramatikom po Henrikovi Ibsenovi a v súčasnosti najhranejším európskym dramatikom. Je úspešným autorom románov, zbierok básní či esejí, už dlhšie sa však venuje iba písaniu pre divadlo. V jeho hrách skoršieho obdobia sa dramatický konflikt spravidla odohráva v rodine, neskoršie texty, situované do nešpeci? kovaného priestoru, ktorý je alegorickou zónou medzi životom a smrťou, tematizujú archetypovú problematiku ťaživej ľudskej existencie a smrteľnosti. Bezčasovosť a náznakovosť v budovaní postáv či deja, fragmentarizácia, odkazy na absurdnú drámu, opakovanie a varírovanie, minimalistické dialógy bez interpunkcie pripomínajúce voľný verš tvoria nenapodobniteľnú, mrazivú a zároveň magickú „polárnu žiaru“ hier Jona Fosseho. „Nový Ibsen“ či „Becket 21. storočia“ je autorom vyše štyridsiatich dramatických textov preložených do vyše štyridsiatich jazykov.

...

Severská dráma
Publikácia predstavuje výber z divadelných hier významných severských dramatikov a dramatičiek vo výbere Anny Fosse. Antológia obsahuje hry nórskych dramatikov Jona Fosseho (Som vietor) a Arneho Lygreho (Strácam sa), švédskeho dramatika Jonasa Hassena Khemiriho (Volám svojim bratom), dánskej dramatičky Astrid Saalbach (Pieta) a faerského dramatika Jóanesa Nielsena (Jestvuje krajina menom víkend?). Úvod ku knihe napísala česká nordistka a teatrologička Karolína Stehlíková.Knihy si môžete zakúpiť v predajni IC Prospero na Jakubovom námestí 12 v Bratislave alebo prostredníctvom internetu na http://www.theatre.sk/sk/dokumentacia/publikacie-divadelneho-ustavu/objednavka/

Divadelný ústav

(celý článok si prečítate v Javisku 2/2017)