Preskočiť na obsah

Kontinuita a dozrievanie

Nič nie je ľahšie, ako spomínať, ale podstatnejšie je na udalosti a ľudí nezabudnúť. Dvadsiaty ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom je nielen dielom šťastných okolností, ale predovšetkým svedectvom, že sa v našej slovenskej spoločnosti nájdu zanietení a obetaví ľudia. Sú to milovníci divadla telom i dušou.
Pri zakladaní tematického ochotníckeho festivalu stál predovšetkým spiritus movens, divadelník Štefan Psotný. Svojím nadšením, odhodlaním a nasadením strhol pre svoju myšlienku ďalších – primátora mesta Jozefa Trstenského, riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom, akademického maliara Jána Mikušku. Tretím dôležitým človekom pri organizovaní prvého ročníka festivalu bol jeho riaditeľ Alexander Koreň. Títo ľudia stáli pri budovaní základov a vytváraní jedinečnej tradície Festivalu Aničky Jurkovičovej. Jeho osobitým špecifikom je, že rešpektuje tému postavenia a poslania ženy v spoločnosti. Festival sa tak priradil k ďalším tematickým ochotníckym prehliadkam.
...
Jubilejný dvadsiaty ročník festivalu bol všeličím výnimočný, najmä tým, že sa znovu po dlhšom čase ukázala ako dominantná zložka určujúca tvar a výsledok inscenácie – divadelná réžia. Kriticky musím podotknúť, že nie všetko bolo progresívne, objavili sa tiež tóny mŕtvolného divadla, ktoré ustrnulo v práci pre svojho špecifického diváka.
...
Dvadsiaty ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej priniesol viacero interesantných divadelných inscenácií. Svojbytnosť, ktorá ich charakterizovala, bola jedinečná najmä vďaka réžii, hereckým výkonom a niektorým divadelno-technickým riešeniam. Veľmi potešiteľný je fakt, že postupne dochádza ku kvalitatívnemu zlepšeniu inscenácií aj súborov, ktoré sa na festivale zúčastnili. Preto vyjadrujem aj touto cestou všetkým zúčastneným divadelným súborom vďaku a obdiv za ich divadelnícku prácu.

Martin Timko

(celý článok si prečítate v Javisku 2/2017)