Preskočiť na obsah

Kde sú autori pre deti?

Do súťaže pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku ARTÚR 2017 sa prihlásilo dvanásť dramatických textov.
Všetci členovia poroty sa zhodli na tom, že úroveň textov bola veľmi slabá. Ani jeden text nebol výraznejší, zaujímavejší alebo výrazne originálny. Dramaturg by márne medzi nimi hľadal text na inscenovanie. Často podceňovali aj detského diváka.
Z tém dominovala ekológia, hrozba znečistenia prírody, ďalej hľadanie priateľa, ale aj témy primárne rozprávkové: láska vodníčky a človeka.
Porota hlasovaním členov rozhodla takto:
1. miesto neudelené
2. miesto: Jozef Jenčo – LesoSmeť
3. miesto: Matej Feldbauer – Faustík
LesoSmeť zaujala spracovaním ekologickej témy, vtipnými slovnými hračkami, alúziami na kresťanstvo.
Na Faustíkovi bola oceneniahodná inšpirácia bábkarským Faustom, alúzie naňho, nepodceňovanie detského diváka, dramatická výstavba, práca s rýmom.
Odborná porota: Barbora Krajč Zamišková (predsedníčka), Petra Štorcelová, Alexandra Štefková, Ján Ničík, Veronika Gabčíková

Barbora Krajč Zamišková