Preskočiť na obsah

Andrej Maťašík

14. 8. 1953 Košice – 4. 6. 2017 Bratislava

Andrej MaťašíkZačiatkom júna prekvapila divadelnú verejnosť správa o odchode divadelného teoretika, historika a kritika Andreja Maťašíka. Celý život zápasil s problémami predovšetkým prácou a vytváraním nových projektov v divadelnej oblasti, na predčasnú rozlúčku sme teda ešte neboli pripravení. Zrejme preto, že Andrej Maťašík mal v sebe mladistvý až detský elán a tvorivosť, a tie sú nezastaviteľné.
Študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1971 – 76). Pôsobiť začal ako dramaturg najprv v Parku kultúry a oddychu v Bratislave, neskôr v Divadle pre deti a mládež v Trnave. Súbežne pracoval aj ako redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko (1981). V 80. rokoch sa už viac venoval oblasti, ktorú vyštudoval – divadelnej vede, a to najmä na pôde dnešného Divadelného ústavu, kde pôsobil ako odborný pracovník a s ktorým prežíval dramatické peripetie premenovávania i preformúvania tejto inštitúcie od pozície odborného pracovníka (od roku 1981) cez vedeckého pracovníka až po generálneho riaditeľa Národného divadelného centra (1995 – 98). Zakladal festivaly profesionálneho divadla (Festival inscenácií slovenských hier) a tiež Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde vytváral štruktúru, koncepciu fungovania učebných odborov a plánov (od roku 1997) a kde pôsobil ako vedúci katedry dramaturgie, réžie a teatrológie.
Bol to odborník a človek oddaný divadlu, ktorý sa nebál začínať nanovo, vstupovať do akýchkoľvek problémov, so znalosťou širokého kontextu, pritom s úsmevom, ľahkosťou a humorom. Hoci sa amatérski divadelníci s ním osobne často nestretávali, čerpať môžu z jeho diela, ktoré zanechal v knižných publikáciách a článkoch o začiatkoch divadla na Slovensku a dejinách nášho profesionálneho divadla. Vedeckej práci sa venoval aj na pôde Slovenskej akadémie vied (od roku 2004), kde bol do roku 2014 aj vedúcim redaktorom vedeckého časopisu Slovenské divadlo. Česť jeho pamiatke.