Preskočiť na obsah

Zomrel bývalý vedúci redaktor Javiska

Andrej NavaraS poľutovaním oznamujeme, že po krátkej a ťažkej chorobe skonal divadelný kritik a teatrológ Andrej Navara (1946). V časopise Javisko bol vo funkcii vedúceho redaktora v rokoch 1983 – 1989, zachovávajúc pestrosť a pútavosť jeho obsahu pre divadelníkov. Neskôr pôsobil ako vedec v Národnom divadelnom centre a Divadelnom ústave. Posledná rozlúčka bude 19. 2. 2018 o 11.45 v Krematóriu v Bratislave.
Česť jeho pamiatke.

Javisko 3/2017

obálka Javiska 3/2017PROLÓG
Jaroslava Čajková: Zmenami k lepšiemu?
Nielen strany, ale aj súbory a podujatia prechádzajú etapami, ktoré ich môžu posunúť k lepšiemu či horšiemu smerovaniu, ba zastaviť či ukončiť ich vývoj a existenciu. Našťastie, človek má možnosť ovplyvňovať svojimi rozhodnutiami aj konaním prirodzené cykly spoločenských javov. Môže posúdiť ich zmysel a význam a zasiahnuť do ich životného cyklu. Aspoň v týchto prípadoch môže vedome a zámerne predlžovať existenciu alebo ju nerozvážne skončiť. ...
(celý prológ si prečítate v Javisku 3/2017)

SCÉNICKÁ ŽATVA
Ľubomír Šárik: Oáza tvorivosti
Jozef Krasula: Scénická žatva – ako ďalej
Alena Štefková: Veľkosť a problémy Scénickej žatvy
Maroš Krajčovič: Konštitučné memorandum ochotníckych divadiel
J. Čajková – M. Kičiňová, V. Kunovská, B. Uhlár: Ako ďalej v amatérskom divadle?

TÉMA ČÍSLA
Eva Palkovičová: Polstoročie čitateľskej radosti
G. G. Márquez – Jozef Krasula: Príbeh z Maconda
Šimon Spišák a DS Slúchadlo: G. G. Márquez: Sto rokov samoty
Renáta Bojničanová: Z hispánskej prózy pre recitátorov i divadelníkov
Vlado Benko: Slovenská próza v popradskej Commedii

FESTIVALY
Miroslav Zwiefelhofer: Ochotníci a autorské divadlo
Michaela Piesyk: Festival v Trebišove oslavoval štvrťstoročnicu
Ľubica Bekéniová: Unikátna jubilujúca Naša Vansovej Lomnička
Gábor Körömi – Zsuzsanna Kozsár: Súčasným pohľadom na minulosť

ZA HRANICU
Jozef Krasula: Úspešné slovenské divadlo v zahraničí
Alexandra Štefková – Pavol Viecha, Tereza Stachová: Uložiť ako na zahraničných festivaloch
Marica Harčaríková: Festival DVD / Děti – Výchova – Divadlo v Prahe, alebo dramatická výchova na Slovensku v pohybe

ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Jaroslava Čajková: Netradičné odovzdávanie Dosiek
Vlasta Kunovská: Dvojdnie – Kamaráti kamarátom
Tomáš Bořuta – Alena Patková – Mika Vargová: Pamätná noc na Považí

SPOMIENKY
Miki Fehér: Odišiel dobrý človek a divadelník