Preskočiť na obsah

Javisko 1/2018

Javisko 1/201850 ROKOV JAVISKA
S tohtoročným Európskym rokom kultúrneho dedičstva spája redakciu a divadelníkov jedno veľké jubileum. Náš časopis sa pod posledným svojím názvom dožil polstoročnice pravidelného vydávania – s výnimkou jedného roka. Nie je to maličkosť a ani samozrejmosť. V ponovembrových časoch vznikalo veľa nových časopisov, ale zároveň aj zanikali staré. Jubilejný ročník budú sprevádzať okrem vydania troch čísel viažucich sa k minulosti Javiska aj niektoré podujatia.
(celý prológ si prečítajte v Javisku 1/2018)

TÉMA ČÍSLA
Jaroslava Čajková: Javisko a jeho predchodcovia
Pracovníci a spolupracovníci redakcie Javisko
Vladimír Štefko: Čriepky z pamäti
Ľubomír Šárik: Rozpamätávanie
Belo Felix: Čo mi dalo Javisko...
Eva Vopálenská: Prvé slobodné roky v Javisku
Mária Fekar Jenčíková: Spomienky sklerotičky
Viki Janoušková: K dvom prúdom slovenského divadla
Silvester Lavrík: Javisko – metodická pomôcka praktického divadelníka

HRA
Pavol Dobšinský – Matúš Zahatlan (Andrej Ferko): Prostonárodnie

FESTIVALY
Martin Timko: Pozitíva a úskalia veku dospelosti

ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Ján Bábik: Kráľ slovenských javísk Ivan Stodola
Martin Timko: Výstava Fenomén Bednárik alebo tiež fenomén Zeleneč
Jaroslava Čajková: Hurbanovo divadelné dedičstvo nielen v Hlbokom
Ľubica Bekéniová: Divadlo v službách výchovy
Zuzana Tárnociová: Divadelné inscenácie dolnozemských Slovákov
Ľubica Bekéniová: Zázračná truhlica
Viera Juríčková: Rozjarená divadelná Senica

DO KNIŽNICE
Jaroslava Čajková: Seneca takmer súborne
Tomáš Kubiš: Dramatické a divadelné podnety nielen pre znevýhodnených
Divadelný ústav: Knižné zaujímavosti v Prospere
Tvorivá dramatika a literatúra

SPOMIENKY
Andrej Navara, Milan Žarnovický