Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Hlavná stránka NOC

NOC má nového generálneho riaditeľa

Ministerstvo kultúry SR s účinnosťou od 4. júla 2018 vymenovalo nového generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, je ním JUDr. Ing. Michal Bartók.

Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého

Festival zborového spevu 2018Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Národným osvetovým centrom pozývajú spevácke zbory na 38. ročník Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 27. 10. 2018. Súčasťou festivalu bude aj súťaž miešaných zborov. Uzávierka prihlášok je do 8. 10. 2018.
Propozície a prihláška pre súťažné zbory
Propozície a prihláška pre nesúťažné zbory
Program
Pozvánka

Otvorené – ústretové – prístupné

Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR pozývajú na odborné interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na zlepšenie prístupu ku kultúre pre osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debariérizácie kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Podujatie sa uskutoční 3. októbra 2018 o 9.00 v Národnom osvetovom centre.
Pozvánka
Program

Slovenské filmy bodovali na UNICA

Na 80. ročníku svetového kongresu a festivalu neprofesionálneho filmu UNICA, ktorý sa začiatkom septembra uskutočnil v českom Blansku, získali dve ocenia aj filmy zo Slovenska z kolekcie filmov ocenených na tohtoročnej súťaži CINEAMA. Bronzovú medailu UNICA za animovaný film Struggle získala Adela Križovenská a Čestné uznanie za hraný film Lovec Šimon Šebo (viac ba https://unica-web.com). Na kongrese bola za členku nového svetového výboru UNICA zvolená aj odborná pracovníčka NOC pre film Zuzana Školudová. Filmy zo slovenskej kolekcie z festivalu UNICA budú prezentované aj na pripravovanom festivale neprofesionálneho umenia TvorBA v kine Lumièr v Bratislave 11. 10. 2018.

Výtvarné spektrum sa prezentuje v Dubnici nad Váhom

Výstava prác zo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum sa po rokoch vrátila do Dubnice nad Váhom, kde má svoje korene. V miestnom múzeu, ktoré sídli v kaštieli, je vystavených 146 najlepších diel od 114 najúspešnejších autorov aktuálneho 55. ročníka súťaže. Výstava potrvá do 30. septembra 2018.
Plagát

Odborný seminár o sociálnej prevencii

Národné osvetové centrum pozýva na dvojdňový seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Odborný seminár sa uskutoční 4. a 5. októbra v Považskej Bystrici. Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov, záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 24. septembra 2018 na e-mailovú adresu: ingrid.hupkova@nocka.sk.
Program

Výtvarné spektrum má nové logo

Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby mala tento rok aj špeciálnu tematickú kategóriu: návrh loga Výtvarného spektra. Zvíťazila v nej Barbora Ďurinová zo Strednej umeleckej školy Trenčín a logo, ktoré navrhla, bude univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke, sociálnych sieťach, tlačovinách a pri všetkých sprievodných podujatiach súťaže Výtvarné spektrum.
Nové logo

Slovenská kronika 2018

Národné osvetové centrum vyhlásilo už 10. ročník celoštátnej súťaže kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Cieľom súťaže s dvojročnou periodicitou je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2018  Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. októbra 2018 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.
Viac

Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Národné osvetové centrum pripravilo prvú publikáciu zo série Reflexie kultúry. Analýza s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí si kladie za cieľ porozumieť návštevnosti a prekážkam v návštevnosti kultúrnych podujatí a zhodnotiť spokojnosť dospelej populácie s dostupnosťou kultúry na Slovensku.

Analýza

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov SR

Národné osvetové centrum zverejňuje správu z výskumu zameraného na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko.
Výskumná správa

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.