Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Zmena vo vedení NOC

Minister kultúry Marek Maďarič od 1. februára vymenoval Jaroslava Mendela do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra. Nahradí tak Janu Kresákovú, ktorá požiadala o uvoľnenie z funkcie k 31. januáru 2017.
Jaroslav Mendel v rokoch 2009 - 2010 a následne od roku 2012 až doteraz pôsobil na Ministerstve kultúry SR, kde zastrešoval financovanie národných a dopytovo-orientovaných projektov, zameraných na digitalizáciu kultúrneho dedičstva Slovenska a budovanie národnej infraštruktúry k tomuto procesu.

Dirigentská palička 3

Národné osvetové centrum v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom pozýva záujemcov na workshop pre dirigentov detských, mládežníckych a dospelých speváckych zborov, ktorý sa uskutoční 3. - 4. marca 2017 v Žiari nad Hronom. Lektorom kurzu Dirigentská paličká 3 bude pedagóg, zbormajster a odborník na hlasovú výchovu PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. Záujemcovia sa musia vopred nahlásiť na mailovú adresu: melisova.hela@gmail.com alebo telefonicky na čísle 045/678 1307.
Program

Cyklické školenie dirigentov speváckych zborov

Koncom februára a v polovici marca sa uskutočnia ďalšie cyklické školenia dirigentov speváckych zborov, ktoré organizuje Národné osvetové centrum v spolupráci s Tribečským osvetovým strediskom. Lektorkou školenia je Mgr. art. Monika Józsa, ArtD. Stretnutia sa uskutočnia 24. a 25. februára a 17. a 18. marca 2017 v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch. Bližšie informácie: Mgr. Július Krajčík, telefón: 038/762 811.

Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Národné osvetové centrum pozýva na  odborný seminár s názvom Prevencia vybraných sociálnopatologických javov, pripravený v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou. Odborný seminár sa uskutoční v dňoch 16. – 17. marca  2017 v obci Zámutov, okr. Vranov nad Topľou, a je určený vybraným riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier.
Pozvánka
Organizačné pokyny    
Záväzná prihláška

Hodžov novinový článok 2017

Ako zostať sám sebou – zachovať korene, tak znie téma jubilejného 10. ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok. Pre žiakov základných škôl a študentov osemročných gymnázií a 1. ročníka gymnázií vo veku 13 – 15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí ho vyhlasujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ul. 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2017. Maximálny počet prác z jednej školy je 5.
Viac

Folklórne fórum o choreografii 2017

Odborníci zo Slovenska aj z Česka sa stretli 20. – 21. januára na seminári Folklórne fórum o choreografii, ktorý sa konal v Žiarskej doline v okrese Liptovský Mikuláš. Seminár bol zameraný na praktické postupy, rozbor choreografií, prednášky a praktické ukážky z oblasti choreografie, dramaturgie, réžie, svetelnej réžie, scénografie a hudobnej kompozície.
Viac

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

ARTÚR 2017: hľadá sa autor

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2017. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku. Súťažné texty vyhodnotí odborná porota. Uzávierka súťaže je 28. apríla 2017.
Viac

Nové Javisko: Prezentácia divadla

Dnes je prezentácia samozrejmou súčasťou každej činnosti. Ako sa prezentuje amatérske divadlo a umelecký prednes? Tejto téme sa venuje najnovšie číslo odborného časopisu Javisko, ktoré vyšlo v týchto dňoch.
Javisko 3/2016

AMFO 2016 sa presťahovalo do NOC

Výstava ocenených a vybraných fotografií z celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2016 sa po premiére v Synagóge v Leviciach premiestnila do Bratislavy.
V administratívnych priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 je prístupná do konca marca 2017. Záujemcovia si môžu pozrieť viac než dvesto fotografií autorov troch vekových skupín. Vstup na výstavu je zdarma. Navštíviť ju možno denne od 9.00 do 17.00. Po 17.00  a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred u odbornej pracovníčky NOC pre fotografickú tvorbu u PhDr. Zuzany Školudovej (kontakt: zuzana.skoludova@nocka.sk  02/ 204 71 245).

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.