Preskočiť na obsah

Fotogaléria scénickej žatvy


Ako na to..., Lano, Bratislava

Ostrov, MoDRé TraKy, Vráble

Vlna.sk, Drim, Nitra
More vo fľaši, Modré divadlo, Vráble
Vlci v metre, Zádrapky, Senica
Svetlo je ako voda, Divadlo mladých Šesť Pé, Partizánske
Saláma, Bebčina, Nová Dubnica
Peter Podolský, Senec
Radoslava lekýrová, Veľký Krtíš
Veronika Meszárosová, Levice
Bolo raz jedno repnisko, Divadelný súbor Pogácsakedvelok, Komárno
Panelová diskusia Ako ďalej, Scénická žatva?
Seminár o zápise prvkov a aktivít do svetové zoznamu UNESCO
Z Monaka priamo do Martina priniesol zástupca AITA/IATA Jozef Krasula(druhý vľavo( významné ocenenie pre Scénickú žatvu

 

Tvorivé dielne

Klaun v hračkástve
Dielničky
Dielničky
Jozef Ciller

 

Hostia

Birds in the House, VHV Petrovec
F. Racek (život a dielo), relikty, Praha
Don Šajn alebo Márnotratný syn, Tradičné bábkové divadlo Tyjátr s principálom Ivanom Gontkom
Hamlet alebo nález lebky, Túlavé divadlo