Preskočiť na obsah

Časopisy NOC

Dôležitou súčasťou komunikácie NOC s profesionálnymi i neprofesionálnymi osvetármi a pracovníkmi v oblasti záujmovej umeleckej činnosti sú časopisy Národná osveta a Javisko. Národná osveta je štvrťročník venovaný miestnej kultúre, záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávaniu. Vychádza v marci, júni, septembri a decembri. Ponúka širokú škálu tém a poradenstva – od problematiky kreatívneho priemyslu až po prehľad operačných programov, v ktorých môžu kultúrne a osvetové inštitúcie získať svojimi projektmi financie. Súčasťou Národnej osvety je pravidelná príloha Metodické listy venovaná jednotlivým oblastiam záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávaniu v kultúre.
Javisko reflektuje stav predovšetkým amatérskeho divadla a umeleckého prednesu. Keďže Národné osvetové centrum je okrem iného organizátorom, prípadne garantom tradičných celoštátnych postupových súťaží, akými sú Scénická žatva a Hviezdoslavov Kubín, práve časopis Javisko umožňuje širokú a fundovanú diskusiu odborníkov a milovníkov amatérskeho divadla a umeleckého prednesu o stave a smerovaniach týchto dôležitých súčastí neprofesionálnej kultúry na Slovensku. Časopis vychádza trikrát do roka.