Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Hlavná stránka NOC

Zmena vo vedení NOC

Od 1. mája 2018 je dočasne poverená vedením Národného osvetového centra Ing. Hana Karabínová. V NOC, kde pracuje od januára 2017, bola vedúcou Kancelárie generálneho riaditeľa, ktorým bol do 30. apríla 2018 Ing. Jaroslav Mendel.

Šaľa patrí od stredy do nedele deťom

Od stredy 23. do nedele 27. mája 2018 sa v Šali stretne 15 detských divadelných súborov, ktoré budú súťažiť na 47. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Na záver vystúpia ako hostia  súbory z Českej republiky – Divadelný súbor HOP HOP zo ZUŠ v Ostrove s inscenáciou Kryšpín zmizel a Divadlo Vydýcháno zo ZUŠ v Liberci s inscenáciou Medvěd, který nebyl. Súčasťou podujatia sú rozborové a hodnotiace semináre, tvorivé dielne a divadelný workshop Rozvíjanie elementárnej hudobnej tvorivosti a aplikácia metód tvorivej dramatiky do hudobnej výchovy detí a do tvorby hudobnej zložky inscenácie pod vedením pána prof. Bela Felixa, PhD.
Viac

Šaffova ostroha 2018

V posledný májový víkend v Dlhom Klčove v okrese Vranov nad Topľou, ktoré je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu, sa už tradične bude konať celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha. Na 26. ročníku sa zúčastní takmer vyše 60 súťažiacich tanečníkov z celého Slovenska, ako aj nositelia tanečných tradícií, hosťujúci FS Ponitran a vynikajúca spevácka skupina Kralycja z Kyjeva. Súčasťou podujatia sú výstavy, remeselné tvorivé dielne, ukážky tradičnej kuchyne a večerná zábava pri ľudovej hudbe.
Pozvánka
Plagát

Divadlo a deti 2018

Šesť súťažiacich kolektívov, tri hosťujúce divadlá, z toho jeden z Prahy a množstvo sprievodných podujatí. Taký je program tohtoročnej celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti. Uskutoční sa v dňoch 31. 5 – 2. 6. 2018 v Rimavskej Sobote. Účastníci prehliadky navštívia aj národnú kultúrnu pamiatku Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach, vzácny gotický kostolík v Malých Teriakovciach a rozhľadňu Maginhrad.
Viac
Plagát

Tréning efektívneho vedenia

Národné osvetové centrum pozýva na tréning Leadership v kultúrnych organizáciách – Ako byť efektívnym lídrom. Interaktívny tréning s využitím skupinových a individuálnych aktivít sa uskutoční 4. 6. 2018 v Národnom osvetovom centre. Obsah vzdelávania budú tvoriť tematické okruhy zamerané na: štýly vedenia a ich využívanie; základné piliere efektívneho vedenia; podporu angažovanosti v tímoch; motivátory a de-motivátory, komunikáciu v riadiacej praxi.
Pozvánka

Kultúrna politika dáta a hodnota

PozvánkaNárodné osvetové centrum pozýva záujemcov na odborné sympózium Kultúrna politika – dáta a hodnota. V kultúrnej politike neustále narážame na problém, ako skúmať a merať ekonomické aspekty kultúrnych a kreatívnych odvetví, ktoré sa stali prioritou kultúrnej politiky na Slovensku. Odborné sympózium bude zamerané práve na tieto otázky a rôzne súvislosti práce s kultúrnymi dátami. Podujatie pripravené v spolupráci s Fondom na podporu umenia sa uskutoční 25. mája 2018 v priestoroch V-Klubu v budove Národného osvetového centra v Bratislave.
V prípade záujmu, prosím potvrďte svoju účasť vyplnením registračného formulára TU najneskôr do 11.5.2018.
Abstrakt k sympóziu nájdete TU.
Pozvánka

NOC a NIPOS podpísali memorandum

NOC a NIPOS podpisali memorandumNárodné osvetové centrum a české Národní informační a poradenské středisko pro kulturu podpísali spoločné memorandum o vzájomnej spolupráci. Na jeho základe si budú vymieňať poznatky o zbere štatistických údajov v oblasti kultúry, komparovať výsledky expertných výskumov, poskytovať konzultácie a delegovať odborných pracovníkov na celoštátne súťaže, festivaly či workshopy. Cieľom memoranda je tiež spolupráca na spoločných projektoch v  rámci európskeho kontextu, vďaka čomu bude mať tak Národné osvetové centrum, ako aj NIPOS väčšiu šancu získať podporu z európskych grantov, ktoré kladú dôraz na vzájomnú spoluprácu a kultúrnu výmenu medzi jednotlivými krajinami Európskej únie.

Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Národné osvetové centrum pripravilo prvú publikáciu zo série Reflexie kultúry. Analýza s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí si kladie za cieľ porozumieť návštevnosti a prekážkam v návštevnosti kultúrnych podujatí a zhodnotiť spokojnosť dospelej populácie s dostupnosťou kultúry na Slovensku.

Analýza

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov SR

Národné osvetové centrum zverejňuje správu z výskumu zameraného na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko.
Výskumná správa

Aktívny divák sa stáva aj lepším občanom

Práca s publikom je hlavnou témou poslednej Národnej osvety z roku 2017, pretože ako konštatujú výskumy: aktívny divák sa stáva aj lepším občanom. Okrem toho časopis prináša metodické listy zamerané na úpravy piesní pre dychové hudby a rozhovor venovaný pre kultúru mimoriadne významnému roku – Európskemu roku kultúrneho dedičstva.

Výzva: Slovensko spievaj!

Slovensko spievaj!Únia speváckych zborov v spolupráci s Národným osvetovým centrom vyhlasuje rok 2018 za Rok zborového spevu s podtitulom Slovensko, spievaj! Rok zborového spevu, ktorého cieľom je oživenie zborového spevu v školách, kultúrnych centrách, obciach a mestách podporil aj Fond na podporu umenia a pre podprogram 4.4.2. stanovil prioritu pre projekty zamerané na rozvoj zborového spevu – viac na stránke www.fpu.sk. Informácie o akciách pripravovaných v rámci Roka zborového spevu Slovensko, spievaj!: Dominika Semaňáková, Národné osvetové centrum, 02/204 71 209, dominika.semanakova@nocka.sk.

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.