Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Hlavná stránka NOC

Hviezdoslavov Kubín sa začína už v utorok

HK 2017Recitátorské súťažné hnutie Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa začalo už vo februári vyvrcholí 20. – 24. júna 2017. V týchto dňoch sa v Dolnom Kubíne predstavia desiatky detských, mládežníckych i dospelých recitátorov, sedem detských a sedem mládežníckych kolektívov. Súčasťou podujatia budú aj tvorivá dielňa storytellingu, besedy so spisovateľmi, výstavy a diskusie. Hviezdoslavov Kubín si môžete pozrieť aj v priamom prenose na YouTube. Viac na http://www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

ARTÚR 2017 bez prvého miesta

Porota celoštátnej súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR tento rok posudzovala 12 textov a prvé miesto sa rozhodla neudeliť. Druhé miesto získala hra Jozefa Lenča Lesosmeť. Porotu pod vedením Barbory Krajč Zamiškovej, ArtD., ktorá pracovala v zložení Mgr. art. Veronika Gabčíková, Ing. Ján Ničík Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.a Mgr. art. Petra Štorcelová, zaujala spracovaním eko témy, vtipnými slovnými hračkami, alúziami na kresťanstvo. Tretie miesto získal Faustík Mateja Feldbauera. Porota ocenila inšpiráciu bábkarským Faustom, nepodceňovanie detského diváka, dramatickú výstavbu a prácu s rýmom.
Fotogaléria

Divertimento musicale 2017 – Rimavská Sobota

Divertimento musicale 2017Rimavská Sobota sa v polovici júna stane centrom klasickej hudby. Na celoštátnej postupovej súťaži neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale sa predstaví sedemnásť hudobných telies. Podujatie sa uskutoční 16. – 17. júna 2017 v Dome kultúry. Poslucháči si budú môcť vypočuť sláčikové a komorné orchestre, akordeónové súbory, dychové súbory, komorné ansámble alebo aj saxofónové trio. Viac na http://www.nocka.sk/hudba/komorna-a-symfonicka.

Strunobranie 2017

Strunobranie 2017Po niekoľkoročnej odmlke sa uskutoční obnovená celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Strunobranie 2017. Bude sa konať v Novej Bani od 22. do 24. júna v amfiteátri pri jazere Tajch a zúčastnia sa ho najlepší neprofesionálni slovenskí interpreti. Viac na http://www.nocka.sk/hudba/strunobranie.

Prehliadka malých dychoviek v Lednických Rovniach

Prehliadka malých dychových hudiebMalé dychové hudby (do 18 hudobníkov) sa onedlho predvedú na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v Lednických Rovniach. Od 16. do 18. júna sa tam stretnú orchestre, ktoré postúpili z krajských kôl súťaže. Viac na http://www.nocka.sk/hudba/dychova-hudba.

Zem spieva vo Východnej

Milovníci slovenského folklóru a folklórneho festivalu Východná by sa tento rok mali s príchodom na festival poponáhľať! Už vo štvrtok 29. júna sa na Veľkej scéne  východnianskeho amfiteátra predstavia tí najlepší z úspešnej folklórnej šou RTVS Zem spieva. Program pripravený v spolupráci s RTVS sa začne o siedmej večer špeciálnym spomienkovým zostrihom veľkolepej folklórnej šou Zem spieva, pokračovať bude premiérovým koncertom slovenskej world music skupiny Banda s tanečnou školou pod vedením odborných porotcov zo spomínanej šou a vyvrcholí vystúpením televíznych finalistov pod holým nebom. Ak máte záujem počuť a vidieť ako Zem spieva a tancuje priamo pod Kriváňom sledujte stránku www.festivalvychodna.

Šachová partia Miroslava Válka

Šachová partia Miroslava VálkaV partii často vyhrávajú kone, jedine kráľ však môže dostať mat – pod týmto mottom sa uskutočnila diskusia, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 90. výročia narodenia básnika a prednovembrového ministra kultúry Miroslava Válka pripravilo Národné osvetové centrum. O Válkovi ako básnikovi i človekovi diskutovali básnik a literárny vedec Ján Zambor, básnik Ján Buzássy, recitátorka a porotkyňa Hviezdoslavovho Kubína Soňa Pariláková a básnik, esejista a kazateľ Daniel Pastirčák. Podujatie moderoval Matúš Mikšík, šéfredaktor Knižnej revue. Báseň Skľúčenosť zarecitovala finalistka tohtoročného Hviezdoslavovho Kubína, vysokoškoláčka Nina Pompošová.
Po skončeni diskusie vo V-klube podujatie pokračovalo vo Dvorane Ministerstva kultúry SR, kde na úvod vystúpil minister kultúry Marek Maďarič, ktorý okrem iného o Válkovi povedal: „Bol to prvý slovenský minister kultúry a napriek tomu, že pôsobil v čase, kedy ideológia strážila kultúru, aj ju krivila, on v rade ministrov vyčnieva ako osobnosť, ktorá si napriek tomu dokázala uchovať ľudský a intelektuálny kredit.“ V bohatom programe vystúpili aj herci Dušan Jamrich, František Kovár či Kamil Mikulčík.
FOTO: Miroslava Spodniaková
Fotogaléria

Výstava v Národnom osvetovom centre

V priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 v Bratislave je do konca júna 2017 výstava zostavená zo súťažných diel dvoch ročníkov celoslovenskej výtvarnej súťaže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo. Záujemcovia si môžu pozrieť tvorbu detí a mládeže od 6 do 19 rokov zo všetkých kútov Slovenska denne od 9.00 do 17.00 h. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred na  e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk alebo telefonicky 02 204 71 226. Vstup na výstavu je zdarma.

Foto: Víťazná práca 12-ročnej Evy Serdelovej Svätopluk I.

Ochrana a podpora ľudských práv

ZborníkUplatňovanie, ochrana a podpora ľudských práv sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrnych a osvetových inštitúcií. Národné osvetové centrum preto pripravilo zborník venovaný týmto otázkam, ktorého cieľom je inšpirovať kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Zborník [PDF]

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.