Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Hlavná stránka NOC

Konferencia ako okno do sveta world music

Súčasťou druhého ročníka World Music Festivalu Bratislava bude aj medzinárodná konferencia, ktorej hlavným cieľom je zoznámiť zahraničnú odbornú verejnosť so slovenskou hudobnou scénou a zároveň umožniť domácim interpretom, manažérom skupín či publicistom získať informácie z prvej ruky od zahraničných profesionálov.  Konferencia sa uskutoční 22.–23. septembra 2017 v Zichyho paláci v Bratislave.
Viac
Plagát
Kompletný program festivalu

XXII. Gorazdove organové dni v Sielnici

Goraydove organové dni Sielnica 2017Od štvrtka 21. septembra do soboty 23. septembra sa v Sielnici uskutočnia XXII. Gorazdove organové dni. Celoslovenská prehliadka organistov bude po prvýkrát v priestoroch rímsko-katolíckeho Kostola Ducha Svätého, ktorý je medzi milovníkmi hudby známy vďaka viacerým koncertným podujatiam. Možnosť zahrať na novopostovenom organe bude mať sedem organistov. Okrem koncertov je pre účastníkov pripravený aj sprievodný program..
Pozvánka

Odborná konferencia o kultúrnom dedičstve

Národné osvetové centrum pripravilo na 10. októbra konferenciu Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania. Podujatie organizované v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku sa uskutoční v rámci iniciatívy Týždeň celoživotného učenia 2017. Odborná konferencia je určená pre riadiacich pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení, metodických pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, manažérov kultúry, akademickú obec, pracovníkov tretieho sektora a záujemcov o túto problematiku.
Pozvánka
Záväzná prihláška

Príďte sa niečo naučiť do V-klubu

V priestoroch multifunkčného centra V-klub sa 10. októbra od 15.00 uskutočnia workshopy k vybraným umeleckým žánrom záujmovej umeleckej činnosti. Zúčastniť sa ich môžu záujemcovia z radov odbornej i laickej verejnosti. Workshopy konané v rámci iniciatívy Týždeň celoživotného učenia budú zamerané na fotografiu, uelecký prednes (cvičenia a ukážky prednes, technika ľudového spevu, technika zborového spevu a ľudový tanec.
Pozvánka a program

Seminár zameraný na prevenciu

Seminár zameraný na prevenciuNárodné osvetové centrum pozýva záujemcov na seminár Prevencia vybraných sociálno-patologických javov, ktorý sa uskutoční 12. – 13. októbra 2017  v Trenčíne. Účastnícky poplatok je 20,- €/účastník. Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov záväznú prihlášku treba poslať najneskôr do 15. septembra 2017 na e-mailovú adresu: ingrid.hupkova@nocka.sk.
Pozvánka
Prihláška RTF
Prihláška DOC

Scénická žatva vo svetovej sedmičke

Súťaž slovenských divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou Scénická žatva získala mimoriadne medzinárodné ocenenie. Je jedným zo 7 festivalov z celého sveta, ktoré boli koncom augusta ocenené na 16. svetovom divadelnom festivale a 33. kongrese medzinárodnej mimovládnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA v Monaku. Ocenenia pre divadelníkov a medzinárodné divadelné festivaly AITA/IATA udeľovala po prvý raz. Dôvodom boli dve významné jubileá – 60. výročie vzniku Svetového festivalu amatérskeho divadla a 65. výročie založenia AITA/IATA. Scénická žatva bola ocenená práve v čase konania 95. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov. Cenu do Martina priviezol predseda Slovenského strediska AITA/IATA Jozef Krasula a na pódiu Národného domu ju prevzal generálny riaditeľ Národného osvetového centra Jaroslav  Mendel. Okrem Scénickej žatvy boli na kongrese v Monaku ocenené tieto festivaly: Svetový festival detského divadla v Lingene (Nemecko), Jiráskov Hronov (Česko), putovný festival  NEATA (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Faerské ostrovy, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Švédsko ), AACTFest na Floride (USA), Medzinárodný festival v Toyame (Japonsko) a Svetový festival divadla (Monako).

Foto: Peter Zákuťanský

Výstava Výtvarné spektrum 2017

Celoštátna súťaž výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017 vyvrcholí 8. septembra o 17.00 vernisážou výstavy a odovzdávaním cien vo výstavných priestoroch kasárne v areáli Trenčianskeho hradu. Odborná porota odporučila vystaviť 173 diel od 115 autorov. Záujemcovia si ich môžu pozrieť do 1. októbra.
Pozvánka
Plagát

Dedinou roka je Oravská Polhora

Dedina roka 2017V národnej súťaži Dedina roka 2017 súťažilo 20 obcí. Hodnotiaca komisia udelila prvé miesto obci Oravská Polhora v okrese Námestovo, druhé miesto obsadila obec Zemné v okrese Nové Zámky a tretie miesto obec Blatnica v okrese Martin. Viac na http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

Blíži sa Filmwork 2017

Od 28. 9. do 1. 10. sa v Národnom osvetovom centre uskutoční ďalší ročník vzdelávacieho podujatia FILMWORK. Na programe sú prednášky, praktické ukážky, analýzy prinesených filmových diel i exkurzie do štúdií. Lektormi budú vysokoškolský pedagóg a kameraman doc. Anton Szomolányi a scenárista a režisér Mgr. Ladislav Munk, obaja známi tiež aj ako členovia odbornej poroty celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. 9. 2017.
Prihláška
Program

UNICA 2017

UNICA 2017 - medailaNa 79. festivale a kongrese amatérskeho filmu UNICA 2017 v Dortmunde získalo Slovensko striebornú medailu za animovaný film Adely Križovenskej Kapušiansky hrad a Čestné uznanie za videoklip Marcela Meluša a skupiny autorov z Nitrianskeho kraja One Take. Slovensko reprezentovali  filmy ocenené na tohtoročnej súťaži amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017. Šesť z nich bolo zaradených do hlavnej súťaže a dva Stručná informácia Emila Chlebničana, Marcely Chlebničanovej z Kriváňa a Keď musíš... Jána Kusku a Nicolausfilmu z Liptovského Mikuláša sa zúčastnili samostatnej súťaže minútových filmov World Minute Movie Cup. Viac informácií o podujatí, ktoré sa konalo od 5. – 12. augusta 2017, nájdete na http://unica-web.com/.

Slovensko v Európe pre občanov prvé

Slovenskí žiadatelia o podporu z programu Európa pre občanov sa už naučili pripravovať aj väčšie projekty. Dôkazom toho sú tri projekty, z ktorých každý získal z programu sumu okolo 100-tisíc eur. Dokopy získalo podporu 28 slovenských projektov v celkovej výške 962 000 eur. V rámci 33 krajín zapojených do programu Európa pre občanov sa tento rok Slovensko ocitlo na prvom mieste ako krajina s najvyšším počtom úspešných projektov. Európsky priemer bol 8 úspešných projektov na krajinu. Národným koordinačným a implementačným orgánom programu Európa pre občanov je Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra.
Viac

Výstava v Národnom osvetovom centre

V priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 v Bratislave je do konca júna 2017 výstava zostavená zo súťažných diel dvoch ročníkov celoslovenskej výtvarnej súťaže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo. Záujemcovia si môžu pozrieť tvorbu detí a mládeže od 6 do 19 rokov zo všetkých kútov Slovenska denne od 9.00 do 17.00 h. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred na  e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk alebo telefonicky +421/2/204 71 226. Vstup na výstavu je zdarma.

Foto: Víťazná práca 12-ročnej Evy Serdelovej, Svätopluk I.

Ochrana a podpora ľudských práv

ZborníkUplatňovanie, ochrana a podpora ľudských práv sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrnych a osvetových inštitúcií. Národné osvetové centrum preto pripravilo zborník venovaný týmto otázkam, ktorého cieľom je inšpirovať kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Zborník [PDF]

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.